[postlink]http://www.bacninhtoday.com/2014/01/chon-nhoi-full-hd.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=trJ407WYUxEendofvid[starttext]Diên Viên:...[endtext]

Chôn Nhời Full HD

[postlink]http://www.bacninhtoday.com/2014/01/lang-e-vo-phan-2.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=MS6zbQ0gXP0endofvid[starttext]Diên Viên:Chiến Thắng[endtext]

Làng Ế Vợ - Phần 2

[postlink]http://www.bacninhtoday.com/2014/01/lang-e-vo.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=m0ixKIaOQ2oendofvid[starttext]Diên Viên:Chiến Thắng[endtext]

Làng Ế Vợ - Phần 1

[postlink]http://www.bacninhtoday.com/2014/01/meo-nao-can-muu-nao.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=S3oB8M8mRjQendofvid[starttext]Diên Viên:Chiến Thắng, Quang Tèo,[endtext]

Meo Nào Cắn Mửu Nào

[postlink]http://www.bacninhtoday.com/2013/06/giot-nuoc-roi-tap-14.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=ihlp6JS-vFwendofvid[starttext]Diên Viên:Chi Pu,Hồng Đăng,Thùy Chi,Chí Nhân,Chi Hoa,[endtext]

GIỌT NƯỚC RƠI - TẬP 14

[postlink]http://www.bacninhtoday.com/2013/06/giot-nuoc-roi-tap-13.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=ej6xWgbNrQgendofvid[starttext]Diên Viên:Chi Pu,Hồng Đăng,Thùy Chi,Chí Nhân,Chi Hoa,[endtext]

GIỌT NƯỚC RƠI - TẬP 13

[postlink]http://www.bacninhtoday.com/2013/06/giot-nuoc-roi-tap-12.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=s8d0jFeta_Eendofvid[starttext]Diên Viên:Chi Pu,Hồng Đăng,Thùy Chi,Chí Nhân,Chi Hoa,[endtext]

Giọt Nước Rơi - Tập 12

[postlink]http://www.bacninhtoday.com/2013/06/giot-nuoc-roi-tap-11.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=4OPVPn9bFc8endofvid[starttext]Diên Viên:Chi Pu,Hồng Đăng,Thùy Chi,Chí Nhân,Chi Hoa,[endtext]

Giọt Nước Rơi - Tập 11

[postlink]http://www.bacninhtoday.com/2013/06/giot-nuoc-roi-tap-10.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=_hGVndTLbNEendofvid[starttext]Diên Viên:Chi Pu,Hồng Đăng,Thùy Chi,Chí Nhân,Chi Hoa,[endtext]

Giọt Nước Rơi - Tập 10

[postlink]http://www.bacninhtoday.com/2013/06/giot-nuoc-roi-tap-9.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=zr4hzPZqSEYendofvid[starttext]Diên Viên:Chi Pu,Hồng Đăng,Thùy Chi,Chí Nhân,Chi Hoa,[endtext]

Giọt Nước Rơi - Tập 9

[postlink]http://www.bacninhtoday.com/2013/06/giot-nuoc-roi-tap-8.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=Ef6pGvPCTgAendofvid[starttext]Diên Viên:Chi Pu,Hồng Đăng,Thùy Chi,Chí Nhân,Chi Hoa,[endtext]

Giọt Nước Rơi - Tập 8

[postlink]http://www.bacninhtoday.com/2013/06/giot-nuoc-roi-tap-7.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=nGoriubiYWkendofvid[starttext]Diên Viên:Chi Pu,Hồng Đăng,Thùy Chi,Chí Nhân,Chi Hoa,[endtext]

Giọt Nước Rơi - Tập 7